Forslag om Festival

Til bestyrelsen.

Jeg har nedenstående forslag som jeg godt vil have taget op og behandlet på den kommende generalforsamling:

”Medlemmer af Tangoforeningen, som hjælper til på Copenhagen Tangofestival 2014 får gratis entré til festivalen.

Bestyrelsen fastlægger behovet hjælp”

Til Bestyrelsen

Der har jo gennem et stykke tid været en debat om tangofestivalen på tangoforeningens hjemmeside.
Et af temaerne har været priserne på de workshops, som bliver afholdt under festivalen.

Jeg har kigget lidt på årsregnskabet for 2013 – og jeg synes det er vanskeligt at få et klart indtryk af de samlede udgifter i forbindelse med workshoppene. Blandt andet kan man ikke se hvor stor en del af hoteludgifterne der er brugt på lærerne og på orkesteret.

Hvis jeg lægger posterne for undervisning, diæter til lærere, hotel, transport og noget af forplejningen sammen, så kommer jeg til et beløb som er næsten dobbelt så stort som indtægten for workshoppene. Der er sikkert regnet for meget med – og jeg vil meget gerne korrigeres :-) – og håber at vi kan få det lidt mere udspecificeret på generalforsamlingen.

Men umiddelbart ser det ud til at indtægterne fra workshoppene lagt fra dækker de samlede udgifter  til lærerne.

Derfor har jeg flg. forslag som jeg gerne vil have behandlet på generalforsamlingen.

“bestyrelsen opfordres til at sikre at der bliver større overensstemmelse mellem festivalens indtægter og udgifter til workshops”.

Det er jo en lidt “floffy” formulering.Men jeg er klar over at der ved prissætning af workshops også indgår overvejelser om hvordan prisniveauet er på andre festivals. Og det vil være lidt for firkantet at forvente at det skal gå 100 % op.

Så jeg vil lade det være op til bestyrelsen at finde ud af hvordan hensigten i forslaget bedst opfyldes.

Man kan vælge om man vil forsøge at hæve indtægten eller om man vil sænke udgifterne – eller gøre begge dele.

Og vi kan jo allerede nu checke hvordan det ser ud for festivalen 2014.:
Vi kender allerede indtægterne på workshoppene (80 % af pladserne er allerede solgt)
og vi kender sikkert også de største udgifter: lønninger, hoteludgifter og flyrejser.

Så det håber jeg vi kan få oplyst på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Poul Ebbe Rasmussen