Forslag til vedtægtsændring 2015

 -Forslag stillet af den nuværende bestyrelse:

a. “Bestyrelsen konstituerer sig selv og tilstræber, at formand og kasserer ikke er på valg samtidig. Kassereren eller formanden tegner foreningen økonomisk. Formanden – eller i dennes fravær kassereren – tegner foreningen udadtil.”