Generalforsamlingen 17.03.2018/ 18:30

 

Generalforsamlingen er lørdag  den 17 marts 2018, kl. 18:30 i mødelokalet ovenpå i Kedelhallen

Torben Petersen er indstillet til dirigent og han har takket ja til hvervet.

Formanden byder velkommen

 1. Valg af dirigent
  Valg af referent
  Valg af stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Gennemgang og diskussion af kommende arrangementer.
 7. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
 9. Valg af revisor: -
 10. Valg af revisorsuppleant: -
 11. Eventuelt

Som I kan se, har vi brug for folk – både i bestyrelsen og som suppleanter og til revision af vores regnskab. Arbejdet i bestyrelsen giver mange spændende udfordringer.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer!