Debat Tangofestivalen

På opfordring åbnes en kategori for forslag til Tangofestivalen. Mere principielle drøftelser af festivalen må forventes drøftet i bestyrelsen før svar.


Kommentarer

Debat Tangofestivalen — 27 kommentarer

 1. Først: tak fordi I har åbnet tråden!
  Det jeg ønsker er en debat om hvad vi som medlemmer og som forening vil med en Tangofestival af international karakter. Den som allerede kører og som jeg ikke kan finde nogen formålsparagraf på? (andet end formålsparagraffen for Foreningen generelt og jeres slogan om at ingen må tjene penge på den)

  Hvad er visionen? Og hvem definerer den?
  Hvad er værdigrundlaget?
  Hvilke kriterier ligger til grund for valg af location, orkestre, progamsammensætning, undervisere, værter og dj’s?
  Festivalen har været på banen i mange år nu – jeg mener det er på tide at evaluere og redefinere, og at der kommer en åben debat om det. Så kan mandatet uddelegeres som det har fungeret så glimrende indtil videre. Men som medlem vil jeg gerne vide (og have mulighed for at påvirke) hvad visionen er FØR mandatet bliver givet ud.

  Og, ja.. jeg har meninger og jeg skal nok komme med dem, jeg vil bare gerne vide hvad det eksisterende grundlag er først.

  På forhånd tak!

  • “Dette indlæg er hentet fra tråden Nye Fora” og er svar på indlæg fra Mette og Poul Ebbe her OG ALTSÅ TIDLIGERE END METTES UDDYBNING. Dette for at få samlet tråden med emnet TANGOFESTIVALEN. oplægget kan ses på http://tangoforeningen.dk/?p=124#comment-318

   Kære Mette

   Tak for dit input, det er altid nyttigt at få vendt synspunkter og holdninger. Du har ret i, at festivalen er en vigtig foreningsaktivitet, og udviklingen af den er noget, bestyrelsen bruger en del tid på at overveje – på alle planer, faktisk! Alt sammen med det formål at gøre den bedre.

   Vi har lagt en linje for programmet, som bygger på følgende to overvejelser:

   • festivalen er en international begivenhed i København, derfor vil vi gerne ved denne lejlighed have en mulighed for at præsentere det overvejende danske publikum for udenlandske undervisere;

   • det er vores indtryk, at kun en mindre del af de danske dansere tager til udlandet for at opsøge festivaler og workshops, så for at give dem en mulighed for – både rejse- og prismæssigt – at få undervisning af udenlandske aktører, har vi valgt at besætte programmet med undervisere fra udlandet.

   Vi er fuldt ud klar over, at der også er danske undervisere af høj, international kvalitet og erfaring, men I er allerede veletablerede med egne festivaler, kurser og andre arrangementer. Det er jo godt for os alle. Men af ovennævnte to grund har vi valgt for festivalens vedkommende at programlægge som beskrevet.

   De bedste hilsner

   Michael og Mads

 2. Först vil jeg bare sige at jeg har deltaget på de cph. festivaller som der har väret siden jeg startede for 7 – 8 år siden med tango – og jeg har nydt cph.´s festival såå meget ligsom jeg nyder at kommer derover og danse af og til – jeg bor i lund i skåne. Jeg ser formålet med en festival först og fremmest, som en fest af lidt längere varighed altså over nogle dage. Hvor ligesinnede kan mödes og …just det feste. Hvorfor skal man så det? Jo det handler jo om at styrke båndene og etablere nye bånd/ bekendskaber – og, i den lille tidsbobbel af rum som er festivallen, give sig hen i passionen i dette fald dansen, Tangoen. Behov af denne karakter findes – tror jeg – i alle kulturer.
  På spörgsmålet om hvem som definerer visionen så ved jeg det ikke men jeg håber og tror at den defineres ud fra et inneboende behov for at feste, at “fyre raketter af”. det er også den oplevelse jeg har haft – der er lidt nytårsaften feeling over cph´s festival. For den store brede gruppe af sociale dansere, for alle som går på kurser og måske også for eliten. Det tog mig nogle år at finde ud af at eftermiddagsmilongaerne er dem jeg synes bedst om – ikke kun i cph men også eller hvor jeg tar på festivaller og maratons. Så kan jeg tillade mig at komme med forslag så vil jeg forslå at man focuserer endnu mer på just e.m. milongaerne.
  Nå men det var nok det jeg havde lige nu – det kan godt väre jeg vender tilbage med flere kommentarer./ knus knud

 3. Tak for svar.

  èn af grundene til at jeg efterlyser en debat af formålet er, at man stort set har copy/pastet TF’s formålsparagraf over på Feestivalens side. Heriblandt ‘at udbrede kendskabet til tangoen’.
  Det mener jeg ikke at festivaler er særligt gode til. Jo, der kommer en del til introerne – og de bliver herefter så skræmt over størrelsen af eventen, skal vente SÅ længe fra intro til show, skal øve de første spæde trin på et gulv der er pakket med festival-frenzy, at de meget ofte IKKE kommer igen nogensinde.

  En anden af grundene – og den som der bliver refereret til tidligere (og er blevet diskuteret i forskellige fora udenfor dette) er om der skal danske navne på plakaten eller ej.
  Det er fair nok at TF siger at man vil præsentere det danske publikum for udenlandske undervisere. De har nu altid været der, både før og sideløbende med festivalen. At festivalen sænker priserne til under markedsniveau betyder bare at vi andre arrangører efterhånden taber så meget på at invitere udlændinge, at foreningen får skabt sig monopol på dét.

  Derudover er en international festival en vigtig markør. Af Kbh som tangoby – og så må man ikke underkende at det er vigtigt at have festivaler på sit CV som underviser. At TF konsekvent IKKE inviterer danskere signalerer til udlandet at man ikke mener der er nogen i hele kongeriget som har niveauet – og dermed daler både KBH’s anseelse som tangometropol – og ‘de lokales’ anseelse i udlandets øjne.

  Jeg ved godt at det ikke står nogen stedet at TF har til formål at markedsføre sine ‘egne’ undervisere overfor udlandet, men jeg mener dog at man må være sig bevidst at man OGSÅ kommunikerer til udlandet med sine valg.

  • “At festivalen sænker priserne til under markedsniveau betyder bare at vi andre arrangører ????? efterhånden taber så meget på at invitere udlændinge, at foreningen får skabt sig monopol på dét.” – Vær venlig at uddybe det Mette! Jeg forstår ikke logikken og den økonomiske sammenhængen i dit argument? Mvh. Anette Rannje

 4. Kære Mette og Tangoforening
  Hvor er det godt at der er blevet åbnet op for denne debat. Det er virkelig nogle interessante og meget relevante spørgsmål Mette tager op i sit første indlæg. Og jeg er helt sikkert ikke den eneste som er nysgerrig efter at høre om værdier og visioner for festivalen. Hvad skal vi med den? og hvad vil vi med den?

  Det var jo en fin redegørelse for tankerne bag valget af undervisere, som skaber et meget bedre grundlag at diskutere ud fra. Men hvornår kommer jeres svar på kriterier for valg af location, orkestre, programsammensætning værter og dj’s ? Og hvordan forholder det sig med valg af strategi for markedsførring og PR? Rekruttering af og vilkår for frivillige?

  Ja og nu spørger jeg måske dumt, men hvordan er det med beslutningsprocessen omkring festivalen – er det bestyrelsen som planlægger den og træffer alle beslutninger, eller er der nedsat en arbejdsgruppe, og kan man finde referater fra møder omkring festivalen på foreningens websted?

  Når jeg presser på for at få svar på alt dette, er det ment af et godt hjerte. Det er for at vi kan få skabt tiltrængte forbedringer og udvikling af konceptet. Personligt syntes jeg at repeat-knappen har sat sig lidt fast i forhold til både koncept og program, men så længe vi almindelige medlemmer ikke ved, hvilke konkrete visioner festivalen bygger på, er der ikke mulighed for en saglig debat eller nogen mening i at stille forslag til forandringer.

  Så kære bestyrelse, kom til tasterne og gør os til oplyste medlemmer.

 5. Jeg er formodentlig en ganske almindelig “bruger” af både CPH tangofestival og af andre tangotilbud i Kbh (på tods af at jeg bor i Malmö, og af praktiske årsager har begrænset anledning til at komme over), og kan kun udtale mig som bruger (eller som kunde, om man vil).
  Jeg elsker virkelig Cph tangofestival slik den er. Jeg synes den har et aldeles fantastisk koncept, særlig på grund af eftermiddagsmilongaen i Ahlfeldtsgade, men også aftenmilongaen i Kedelhallen er virkelig en god oplevelse. Jeg har været til festivalen i 5 år, og kun i år har jeg deltaget ved workshops. Om det er prisen på workshops med internationale stjerner Mette synes er for lav, så kan jeg bare sige at også jeg synes at kursene er ræt billige, og jeg tror sagtens man havde kundet fylle op kurserne selv med højere priser. Men der er jo en grænse for hvor mange der kan deltage på disse kurse, så de kan da ikke blive nogen konkurrent til den tangoundervisning der iøvrigt findes i Kbh?
  Når det gælder det faktum at der er få eller ingen lokale tangolærere på CPH tangofestival, så forstår jeg ikke argumentationen. Som kunde ville jeg, dersom jeg skulle vurdere at gå på workshop på CPH tangofestival, antagelig aldrig vurdere at gå på workshop med lærere fra Cph eller Malmö, af den enkle grund at det kan jeg gøre (og jeg har også gjort det) når som helst ellers i året. Under CPH tangofestival bruger man allerede i udgangspunktet så meget tid på eftermiddagsmilongaen og aftenmilongaen, og man sover ikke ræt meget i løbet af disse dage, så man skal på en måde have en svært god grund til ovenikøbet at gå på workshop om formiddagen. Og et lokalt lærerpar som jeg kan opsøge når som heldst resten af året, står da ikke øverst på ønskelisten.
  CPH tangofestival er et event der foregår en gang per år! Det konkurrerer overhovedet ikke med noget af det andet der sker i tangomiljøet i Malmö og Kbh.
  Mette har sikkert helt ret i at dem der debuterer på et intro-kursus i forbindelse med tangofestivalen, meget næmt bliver skræmt af det hele. Men er det virkelig CPH tangofestivals opgave at verve nye medlemmer til tangoen i CPH?
  Og, i og med at CPH tangofestival er et enestående event der sker kun én gang per år, har jeg svært ved at forestille mig at det faktum at få eller ingen lokale navn er slået stort op på plakaten, skulde kunde medføre noget negativt for de udeblevne navne.
  Jeg synes virkelig godt om både CPH tangofestival, tangozoo og det meste andet der foregår på M2, og Piso, og i og med at disse evenementer sjelden eller aldri foregår på samme tid, er de ikke på nogen som helst måde konkurrenter.
  mvh
  Erik Ringen

 6. Kære Mette og Lene

  Tak for kommentarerne. Mht. formålet for festivalen, så er det det samme som for foreningens øvrige aktiviteter, nemlig som det er formuleret i vedtægterne:

  ”fremme af kendskabet til og interessen for den argentinske tangokultur, herunder tangodansen og nærtbeslægtede danseformer”. Det søges fremmet ved ”afholdelse af sammenkomster med eksempelvis foredrag, filmfremvisninger, koncerter eller dans”.

  Om værdigrundlaget er der at sige, at festivalen er en frivilligbegivenhed, forstået sådan, at det er medlemmerne, der er de bærende kræfter i at få festivalen op at stå, afviklet og pakket ned igen. Målet er udtrykt i det slogan, som præger hjemmesiden: The Non-profit Festival. Det vil sige, at vi sigter på at få økonomien i festivalen til at gå i nul.

  Hvad angår visionerne, så har vi beskrevet i det tidligere indlæg, hvad der er gældende mht. valg af undervisere.

  Om valg af sted – Kedelhallen og Kulturhuset Indre By – har de to steder været rammerne siden den 3. festival (de to første fandt sted i det daværende Danmarks Radios studie på Rosenørns Alle, men det var for småt og upraktisk rent logistisk).

  At finde lokaler til vores behov er en ganske særlig udfordring, for hvor finder man en sal på ca. 650 kvm til aften-milonga (med trægulv og uden søjler), samt lokaler på 3 x 150m2 til workshop/eftermiddags-milonga? Med vores midler er mulighederne i København begrænsede.

  Det kan ikke afvises, at de kan findes, men til opfyldelse af formålet med både at have workshops, en eftermiddagsmilonga og en festivalaften/nat har det vist sig, at disse to steder er velegnede. For publikum fra både Danmark og udlandet er de begge dels centralt beliggende med bekvemme transportmuligheder (Metro hele natten), kulturhuset har velegnede undervisningslokaler til workshop-undervisningen, og en eftermiddagsmilonga, hvor der dels er udenomsfaciliteter (cafeborde, sofaer, bar), som kan servicere deltagerne (blandt andet plads til tangoshops, massage, bøger, info-bod), dels har vi de fleste gange kunnet indlogere underviserne på et hotel i nærheden, som har givet os en favorabel pris. Og endelig byder de udendørs rammer (hvis vejret tillader det) på mulighed for et liv omkring festivalen i dagtimerne, som har vist sig at være hyggeligt for deltagerne.

  Kunne det være anderledes? Måske. Da vi flyttede festivalen til Kedelhallen, havde vi eftermiddagsmilongaen i et sidelokale der det første år. Det var ikke nogen succes rent deltagermæssigt; der kom ikke folk i nærheden af, hvad der antalsmæssigt kommer nu i Kulturhuset. Derfor rykkede vi den derind, også selv om det byder på en logistisk udfordring rent afviklingsmæssigt natten efter søndagens Cool Down-milonga. Men vi vurderede, at det var det værd, for at få skabt de bedste rammer for den aktivitet. At have undervisningen samme sted som eftermiddagsmilongaen giver også gode muligheder for, at folk kan mødes mellem timerne og under milongaen uden at skulle ud i byen først.

  Med hensyn til Kedelhallen, så er den velegnet af flere grunde: gulvet er topkvalitet og passende i størrelse, rammerne er mulige at forme – næsten! – som vi selv ønsker det, udlejerne er samarbejdsvillige og prisen er god.

  Hvad angår musikken, så har de valg, der er truffet igennem årene, været baseret på både ønsker og muligheder. Vi får ofte forslag fra bands – og DJ’s – som vi lytter til. Og medlemmerne sender også ønsker. I sidste ende er det et spørgsmål om, hvem der er i området? Hvad de koster? Vil de? Kan de? Passer de sammen og er de samtidig gode ambassadører. Afgørelsen træffes i bestyrelsen.

  Underviserne har vi på samme måde en runde om, hvor vi vælger efter, hvordan deres profil, stil og relevans passer sammen med de andre undervisere, som vi har i kikkerten sammenholdt med deres pris og rejseskema i Europa. Da vi hvert år ramler sammen med en ny europæisk festival, er der skiftende konkurrence, og yderligere er det relevant, hvor de er på turné andre steder i nærheden..

  Da vi samtidig har ønsket at lave ændringer i programmet hvert år, er det en yderligere udfordring, og det kræver megen korrespondance og venten på at få den rette afklaringer.

  I en række år har vi haft en gennemgående vært over alle aftenerne. Det har fungeret godt. Imidlertid ville vi i år forsøge noget nyt, og fik derfor sammensat et værtshold på fire kvinder, som på hver deres aften bandt programmet sammen. Det har vi kun hørt godt om.

  Lene spørger om markedsføringsstrategi og PR. Det er noget, vi har brugt rigtigt meget energi på og for at sikre validiteten af vores valg har vi også underbygget det med undersøgelser af indsatsens kvalitet og effektivitet. Der annonceres via Facebook, hjemmesiden og i nyhedsbrevet, ligesom vi laver opslag på de internationale festival-sites og laver aftaler med kontaktpersoner i udlandet samt med DJ’s, der omtaler festivalen på egne hjemmesider m.m.

  Indtil i år har vi også produceret plakater og flyers til at lægge ud på dansesteder i en stor mængde byer rundt om i Europa samt i Danmark. Men når vi har undersøgt, hvad der virker, så er det i stadig højere grad mund-til-mund, dansernes tidligere besøg og via de elektroniske medier, at folk hører om festivalen og kommer (igen), så det er nok den vej, det går med opreklameringen.

  Festivalen er nu rent deltagermæssigt af en størrelse, som vi ikke ønsker at forøge. Flere er ikke bedre i vores optik. Derfor har vi i 2013 begrænset os til at reklamere på Facebook samt på internationale festival-sites. Og den linje har vi tænkt os at fortsætte næste år.

  PR-mæssigt forsøger vi hvert år at få danske medier til at skrive om os. Det lykkes nogle gange, andre ikke. Men vi har valgt ikke at bruge penge på at købe annoncer i aviserne. Det er dyrt ift. effekten, er det vores vurdering.

  Som sagt er hele festivalen – bort set fra de danske og udenlandske undervisere, musikere og DJ’s, samt lysteknikere og entrefolk, som vi betaler – baseret på frivillige, som udfører alt arbejde med opbygning af lokaliteterne, vedligehold under festivalen, afvikling, transport og siden hen nedpakning og lukning af både Kedelhallen og kulturhuset. Det bidrager en stadig større gruppe af medlemmer til.

  Hele administrationen forud for festivalen med booking, økonomistyring og kommunikation/opreklamering, planlægning af opgaver osv. er ligeledes frivilligt, ulønnet arbejde.

  Samlet set lægges der anslået omkring 1.000 timer i indsatsen mellem frivillige og bestyrelse.

  Hvad angår rekruttering og vilkår for de frivillige, så afholder vi hvert år dels et ’frivilligmøde’ før festivalen, hvor opgaver og praktisk planlægning aftales. Tid og sted for det møde annonceres i nyhedsbrevet og er åbent for alle, der vil hjælpe til – og kredsen kan sagtens udvides, hvis nogen skulle have lyst. Efter festivalen holder vi en ’frivillig’-middag, hvor vi samles, spiser og går ud og danser bagefter.

  Med hensyn til beslutningsprocessen om festivalen, så er det efter vedtagelsen af arbejdsplanen på generalforsamlingen, hvor den indgår blandt TFs aktiviteter det kommende år, bestyrelsen, som er ansvarlig for at træffe beslutninger om: program, praktiske forhold osv. Konkret bliver de enkelte bestyrelsesmedlemmer gjort ansvarlig for forskellige festivalområder (teknik, indretning, økonomi, program osv.). Nogle opgaver ’udliciteres’ uden for bestyrelsen.

  Hvad angår en samlet vurdering af festivalen, så er den naturligvis med som punkt på generalforsamlingerne i TF hvert år i marts. Her har alle medlemmer mulighed for at komme med kommentarer og forslag og lufte synspunkter på foreningens aktiviteter, og selvfølgelig også festivalen. For eksempel om det spørgsmål, som Mette nævner: betyder festivalens priser på for eksempel udenlandske undervisere, at det presser de private danske tangoudbyderes økonomi?

  Det er naturligvis en interessant diskussion, og den har da også været rejst på generalforsamlingen for to år siden. Og det kan den blive igen. Det er fint med en åben debat, også om det spørgsmål.

  Kigger vi rundt om os i vores Øresundsområde idag, tegner der sig følgende billede af prisen på et 1,5 timers modul med undervisning af udenlandske lærere (baseret på oplysninger fra udbydernes hjemmesider):

  Workshop på Milonga del Corazon pr. modul: 250 sek/200 sek early bird; Mammas Milonga: 3 timer 325 kr., dvs. 162 kr. pr. modul; Lene Stengaard/Dans Tango: 200 kr. for to timer, dvs. 150 kr. pr. modul; Tango Urquiza: 3 timer 400 kr., dvs. 200 kr. pr. modul; M2tango: Lille festival (med danske undervisere): 200 kr. pr. modul; Tangoteket: 180 kr. pr. modul.

  I Europa ser det således ud: Basel Tango Festival 210 kr. pr. modul; Baden-Baden Tango Festival: 175 kr. pr. modul; Tangomagia Amsterdam: 200 kr. pr. modul og 180 kr. ved køb af tre; Berlin Tango Festival: 190 kr. pr. modul ved køb af tre.

  Modulpriserne på vores egen festival var i 2012: 167 kr.; i 2013: 185 kr., og forventet for 2014: 190-200 kr.

  Hvad priser angår, så ligger vi på et niveau, som læner sig op ad, hvad der er normen i Europa ved lignende festivaler. Det er der, vi som festival har konkurrencen.

  De bedste hilsner

  Mads og Michael

 7. Mads & Michael: ‘Målet er udtrykt i det slogan, som præger hjemmesiden: The Non-profit Festival. Det vil sige, at vi sigter på at få økonomien i festivalen til at gå i nul.’

  Det var dog den KEDELIGSTE målsætning for en Festival (der, som Knud skriver, skal bruges til ‘at fyre den af’)!

  Jeg ville meget hellere deltage i en event som havde et andet, kreativt, inspirerende, indholdsbaseret mål. Fx:
  1) ‘Copenhagen at it’s Finest!’ = at vise udlandet hvad Kbh står for på underviser og dj-området. Valgt ud fra definerede kvalitetskriterier.

  2) at sørge for at de begyndere der kommer, sikres at se et show, så artisterne går på senest kl. XX

  3) ‘You’re SO very welcome!’ = at byde byens/festivalens gæster velkommen ved at iværksætte flg. tiltag:
  et frivillig-korps som sørger for at alle får en dans
  én guidet udflugt for at vise noget af København (ny udflugt hvert år)
  fællesspisning
  arrangeret fællesdans
  arrangeret partnerbyt
  sjov og spas
  særligt tema for værtskabet (på Tango on ICEland fremfører værterne hver aften en ny hysterisk morsom koreografi til en den samme sang, med nye kostumer og nyt tema, den ene aften var de potteplanter. DET husker man!)

  4) ‘You can get Tango in many places, but where can they give you Copenhagen, too?’ = at sørge for at gæsterne husker København for en særlig sjæl som defineres ud fra .. (well, det er her vi skal diskutere værdier)

  5) ‘Bringing it all together for you!’ = at vise vidden i udbuddet, fx. ved at sammensætte lærerkræfterne (i rotation mellem følgende kategorier): 1 up-coming par, 1 Europæisk par, 1 sikker argentinsk sællert, 1 old-school koryfæ, 1 queer-tango par, 1 par der kan holde master-class for alle de lærere som sådan en festival burde tiltrække, 1 verdensmester-par

  .. jeg er sikker på der er en masse flere kreative idéer derude, kom med dem, for at definere festivalen ud fra økonomi er bare ikke inspirerende, så lad os få idéerne på banen :-)

  i spændt forventning –
  Mette

 8. Jeg synes Köbenhavnstrups tangofestival er et af årets höjdepunkter. Glemte i mit tidligere indläg, at skrive at jeg synes seminar formen – at man over et längere forlöb går i dybden med eet lärerpar omkring f.eks. vals er enormt givende, som elev får man mere opmärksomhed og muligheden for, at få rettet på ting og sager derfor er större.
  Nå men det jeg egentlig ville tage op handler om forholdet mellem foreninger og entreprenörerne. Foreningen reklamerer med, at det er en “non profit” organisation hvorimod entreprenörerne/ danseskolerne er nödt til, at focusere på, at få et overskud hvis de skal kunne leve af det. Selv er jeg af den opfattelse, at det pr. definition er godt, for os sociale dansere, hvis der findes en elite – og det gör der jo. Derfor vil jeg gerne stötte elitens arbejde, ikke mindst den del af deres arbejde, som fremmer tangoens sociale sider, det kommer mig tilgode, derimod har jeg ingen större interesse i at stötte eliten for elitens egen skyld – f.eks. bidrage til, at skabe en “overklasse” – slet ikke i mit eget miljö. Med tanke på tangoens fremtid og fortsatte udvikling er det enormt vigtigt at nye og unge mennesker bliver grebet af dansen, en stötte til dem, som fremmer denne udvikling er heelt klart i “den sociale tangos interesse – det sikrer dansens fremtid, med den indbyggede “risiko” at tangoen finder på nye udtryk, tester nye veje. Jeg tänker at cph´s tangofestival er et flagskib, som tilträkker sig opmärksomhed – som de lokale entreprenörer kan anvende til, at få focus også på deres virksomheder og det således ikke behöver, at väre en modsätning mellem festivalen policy ang. valg af lärere m.v. og danseskolernes interesser.

 9. Kære Alle – Sikke en flyvende og kvalitativ start på denne debat. Tak til alle der deltager!

  1. Skal TF have tilknyttet et internationalt velkendt koncept – vil jeg foreslå, at vi ligesom det veltænkte The Wonderful Cph. Marathon´et vælger at læne os op ad den hidtidige velgennemførte annoncering af Cph. som WONDERFUL og dermed kan anvende allerede eksisterende nationale annonceringer i vort favør fremover.

  Jeg vil derfor foreslå, at vi fremover betegner vor alles allerede fantastiske TFestival som:
  “Copenhagen Wonderful Tango Festival” – non profit, be welcome!

  2. Ang. fortæring under festivallen: a) catering rimelige priser til levering og salg i Kedelhallens cafe.
  b) opstilling af mobil madvogn med sund mad på P-plads.
  c) opstilling af Pølsevogn på P-plads( særlig Dansk)
  d) frivilligt hjemmebagt/medbragt KAGEBORD en af aften
  e) Natsuppe en anden aften
  f) alm. dansk Natmad m. brød,ost,pølse&leverpostej en aften.
  g) Frugt-Grønsagsbod evt. salg heraf i cafeen
  h) Tilbuds-aftale med nærliggende cafeer/restauranter
  i) DIT forslag…

  3. Natur-& KulturEvents tilknyttet TF er en social begivenhed, som ligger udenfor den eksisterende formålsparagraf, men det er en vældig sympatisk idé, hvorunder mange “gratis” oplevelser kan deles af deltagerne. Jeg tænker straks på CanalRundfarten, en gåtur i Frederiksberg Have, Glyptoteket.. mv. Jeg deltager gerne med flere forslag…:-D

  Nedsættelse af en frivillige gruppe,der kan arrangerer en fælles “suprice-“event een af dagene, hvilket man som deltgagere kan tilmelde sig på forhånd ved tilmeldingen til selve festivallen aht. planlægningen/evt. betaling.

  4. Velkomst aften! a) Med særlig focus på at byde ALLE velkommen og dansegaranti dvs. a) lege/balkort og b) obs! codex´s on & off the floor, come il faut.. in Cph. :-D b) en præsentation/show af samtlige Cph.´s tangolærere ala Linus´s Poema i foråret dvs. eet helaftensshow delt i to á 5 par der deltager med een tango…! Så skulle den Københavnske tango scene være vel repræsentaert internationalt også, håber jeg!

  5. Programfaste tider for Show´s og andet aht. deltagerne og planlægning af den tidsmæssige fordeling – tider kan variere dag for dag…

  6. a) Tildeling af “Gratis” adgang til søndagen cooldown-Milongaen i Ahlefeltsgade til deltagere, der har gjort sig særligt bemærket mht. hjæplsomhed under festivallen(non-profit ideen) i håbet om, at det vil øge deltageraktiviten UNDER selve festivallen.

  b) mulighed for forhånds-indtegning til næste års festival ad samme årsag!
  c) gratis deltagelse i Surprice Event – om den koster noget

  – dette var lidt af de strøgtanker jeg har med ifm TF. Der kommer flere hen ad vejen!

  På glædeligt genhør Anette Rannje

 10. 7. TFgulv fra Balders Plads lagt ud ved Kedelhallen, så vi kan arrangere Open Air Tango om vejret vil…

  8. mulighed for at købe Fod-/kropmassage i sidelokale i Kedelhallen.

  9. Tillbudsaftale med billig & centrsl overnatning for deltagere i Cph.

  10.Tilbudsaftale med leje af cykler centralt i Cph.

 11. 11. Registrering for leaders,followers og Open Roles Tangodansere i fremtiden Tak! også i WS-sammenhæng.

  12. en dag med MarkedsPlads med tøj, skomusik tangoting 6 bytte. evt. “Sko-hjørnet”

  13. Privatlektioner med de iunviterede lærere

  14. Tilbudsaftale med svømmehal om badefaciliteter mv.

  .

 12. Dejligt med initiativ til debat! :)
  Men jeg tror bare at vi skyder lidt ved siden af ved udelukkende at rette de stillede spørgsmål til tangofestivalen/tangoforeningen. Interessemodsætninger er en del af alle miljøer og sociale sammenhænge og jeg ved at lignende debatter finder sted i tangomiljøer verden over.
  F.eks. har vi lige nu en situation hvor der er rigtig mange der tager initiativ til arrangementer, hvilket på den ene side jo er helt fantastisk og vidner om en masse skønne, engagerede folk og et levende miljø i vækst. På den anden side skaber det jo selvfølgelig en konkurrencesituation som også kan føre nogle mindre heldige ting med sig. ideelt set så jeg gerne et miljø, hvor der var langt mere samarbejde arrangørerne imellem, men jeg ved godt at det ikke er så enkelt. Kunne vi hjælpe hinanden til at finde en god balance?
  Jeg tror næppe at løsningen findes i præciseringen af visioner (dertil har jeg nok været på lidt for mange visions- og værdiformuleringsseminarer som aldrig rigtig har ført nogen steder hen ;-)). En god kultur skaber vi ved at være sammen på tværs af “submiljøer” (som f.eks. på tangofestivalen!) og ved hele tiden at være i løbende dialog med hinanden, så meget gerne mere af det :-)

 13. As my danish is very bad dispite the fact that I married a Dane I would like contribute with my personal thoughts about the CTF. I´m a experienced dancer and establish dj both locally and internationaly and have been a participant of the festival for the past 5 years. I wish our own TF in Malmö had the same ambitions as TF since you are doing a great job creating this event every year. As I understood of the TF point of view the choise of the international artist are among other reasons based on the fact that the local artists (teachers and dj:s) are already established and that since most danes (by their own choice) don´t travel abroad you see as your mission to bring the world to Copenhagen during a few days once a year. I understand the point of offering your paying members something extra than what they are use to normally. On the other hand this festival would not be as successful as it is if the foreign guests did not choose to came to CPH!!Lets be brutally honest!Of course that they came here mostly because of the BIG NAMES (teachers and dj:s) and not only for the danish danceskills and hygge. A festival that is enrirely financed by a association of members and that does not have financial interested should do everything it can to make an event such as CTF not only to satisfy internationl high level dancers need, but also to give our local talents a platform to show what they can. I also think TF has a duty towards the people who actually work to develop the tango scen locally. The ones that are teaching in the daily basis, attracting beginners (who eventually will be paying members of TF) and whom create condition for the danish tango enviroment to continue to grow! All the foreing guests should experience what the local dance community have to offer!! Do they not deserv to see how the CPH dance community has increased and improved thanks to fantastic, engaged, high caliber teachers that we actually HAVE in this region?? Have the TF not consequently choose to lift Malmö more than once by having our local teachers as “international guests”. Experienced dancers like Erik Ring might not find exciting to attend workshops of local teachers but I´m pretty sure beginners will.

 14. Tak for en dejlig diskussion. Her er hvad jeg tænker på.

  Jeg er enig i at Københavns Tangofestival:
  • Er fantastisk god og har noget godt at byde på
  • Er resultatet af ihærdige ildsjæles gode arbejde
  • Kan blive bedre og langt mere spændende

  De spørgsmål Mette indledningsvis stiller har jeg stillet mig selv de senere år, det kan koges sammen til: hvad er egentligt meningen med tangofestivalen? At den skal være non profit er vel ikke en vision eller et mål, der er mig bekendt ikke mange festivaler der er i stand til at producere et overskud af betydning, hvilket så betyder at den målsætning ikke gør andet end at efterligne det, de andre også gør. Jeg mener en tydeligere vision med mere saft og kraft vil kunne bringe mere energi og engagement ind i festivalen

  Jeg støtter derfor at tangoforeningen på en eller anden måde inddrager de veletablerede lokale undervisere, som udover strålende pædagogiske og sociale kompetencer besidder et engagement og idérigdom, der uden tvivl ville bidrage til at hæve niveauet på festivalen betragteligt. Mettes super gode idéer i denne tråd synes jeg giver mig ret i den påstand, og jeg holder med i at tangoforeningens formålsparagraf ”fremme af kendskabet til og interessen for den argentinske tangokultur……”, kan understøttes på mange flere måder end ved at invitere undervisere fra udlandet.

  De internationale stjernes åbenlyse kvaliteter på dansegulvet, formår de i langt de fleste tilfælde ikke at overføre til undervisningen, som alt for ofte er upædagogisk (i bedste fald), udført på gennemsnitligt engelsk og værst af alt uengageret, enten fordi de allerede har rejst for meget på deres turne eller de har festet for meget om aftenen (med hinanden, fjernt fra publikum, ved deres eksklusive borde med champagne og interne jokes). Jeg har forladt den uengagerede retningsløse undervisningen mere end én gang og vender ikke tilbage og kender desuden mange der har gjort det samme.

  Tangoens liv, nerve og vækst i København er ikke alene resultatet af Tangoforeningens arbejde men i allerhøjeste grad et resultat af helt enormt dygtige, engagerede, vedholdende, visionære og arbejdsomme tangounderviseres arbejde, samt de mange veletablerede og lige så vedholdende milongaer og praktikaer. Den kreativitet og energi de udviser vil kunne højne niveauet på en hvilken som helst international festival.

  Til sidst vil jeg til Mettes liste af idéer, som jeg mener alle vil give festivalen mere bid og vid, vil jeg tilføje et par stykker:
  ’Future DJ’: workshops for nye DJ’s der gerne vil lære ’the basics’ fra en af de inviterede DJ’s.
  ’DJ symposium’: for etablerede DJs der vil lære af hinanden.

  Det er bare med at komme i gang med visions- og værdiarbejdet og udnytte al den begavede kreativitet der findes i tangomiljøet i København.

 15. Jeg er helt enig i hvad såvel Erik Ringen, som Knud Strøm skriver om Cph tangofestival. At denne rent faktisk, er et af, hvis ikke, absolut “højdepunktet” herhjemme i DK !! Enig eller ej, men efter min mening.
  Dertil er vi et stort antal frivillige, der lægger “liv og sjæl” i dette projekt til ære og værdighed for andre tangoglade mennesker fra hele verden.
  Dette kan ikke måles i kr. og ører og det er en uendelig stor glæde og fornøjelse, at få lov til at “bidrage” med det, vi frivillige, hver især “er bedst til”.Hurra for det.

  Selvfølgelig kan man altid “krydre” festivalen med “gode indslag” og alle er vel velkomne til at komme med bidrag???
  Men begynde, at “pille” for meget ved hele dette kæmpestore organisatoriske og totalt velfungerende arrangement, ville være “synd og skam”.

 16. I grunden forstår jeg ikke helt problemstillingen. der findes en meget vefungerende festival – og der er nogle som synes, at den er kedelig/ forudsigbar, mangler ambitioner, m.v. Jeg tänker Köbenhavn er da stor nok til at huse 2 store festivaller. jeg ved godt at der er flere som laver festivaller, Gunner svendsen og andre, af större og mindre format, men nu tänker jeg på rigtigt store motherfuckkere. Jeg mener det ville väre dumt og risikabelt, at ändre på det vindende koncept som Köbenhavns tangofestival har udviklet/og udvikler tänker att det kan tage lang tid at opbygge sådan en organisation som på en måde er en levende organisme, som finder sine balancer, men det kan hurtigt raseres. Mette og Kolja og Sanshara er alle energiske og erfarne udi Tangoen med store evner på alle mulige områder. Lav dog en sådan festival med de ingridienser, som I nävner. Se om det kan bäre, også ökonomisk teste lad fantasien få frit löb fyr den af – jeg tänker med jeres entusiasme energi og kreativitet kan det ikke gå galt. Når Köbenhavns tangofestival siger, at de ikke vil väre större, at der overhovedet ikke er behov for annoncering, udover facebook, så er det vel, om noget, et udtryk for succes for en forening. Som jeg ser det, er det den almindelige sociale dansers fest og takket väre deres arbejdsindsatser, at festivallen er det den er – den, uden side stykke, störste i norden – ja du skal vel närmest med til de varmere himmelströg inden du finder des lige. Så synes jeg i övrigt også at “al magt til de aktive” er et ret godt princip i alle fald hvis de skal lägge deres gratis arbejdskraft i projectet.

 17. Jeg er ganske almindlig danser. Københavns tangofestivalen glæder jeg mig til hvert år og er glad for den, som den er. Jeg vil gerne blive ved med at have muligheden for at blive undervist af argentinere. De store stjerner kommer jo ikke så tit. Resten af året er jeg flittig bruger af lokale undervisere.
  Jeg har kun et forslag til forbedring: Legen, som Mette havde sidste gang, hvor københavnere stod i midten og udlændinge i periferien og man så skulle danse med udlændige, ser jeg gerne flere af. På den måde kommer man til eller bliver tvunget til at danse med nogen, som man ellers ikke ville turde byde op. Så lidt flere aktiviteter, som kunne bringe folk lidt tættere sammen for ellers danser man jo kun med dem, man kender.

 18. * First of all: Sanhsara, you really didn’t get my point. The reason why I wouldn’t take classes with local teachers at the CPH Tangofestival, is ABSOLUTELY NOT that I don’t find the locals interesting. Both earlier and during this last year I have taken classes with local teachers both in CPH and in Malmö, and I have been really happy and satisfied with that — I probably learn more from them than from the Argentinian stars.
  But, as I said, during the tango festival we’re dancing until very late in the morning every night, so why should I get up all too early just to attend classes with a teacher that live next door to me most of the year?

  * Og til Kolja: Jeg er enig i det du siger om argentinske tangolærere. Min erfaring er at jo større stjerner de er som dansere, jo mer elendige er de som dansepædagoger. (Dog findes der også rigtig mange hæderlige undtagelser — som f.eks. Diego og Cecilia fra sidste festival.) Derfor skal man ikke se bort fra at det faktisk kan være til de lokale læreres fordel at tangodansere selv mærker at de lærer mere af sine lokale lærere end af disse argentinske stjerner.

  * Iøvrig synes jeg der er et point der ikke er blevet tilstrekkelig understreget i denne debatt: Denne festival arrangerers faktisk af frivillige. Det kan ikke være nogen enkel job at få en stor international festival til at fungere når den i så stor grad må baseres på frivillig arbejde. Tangoforeningen har åbenbart skaffet sig rutiner som får dette til at fungere godt i hendhold til de mål man har sat sig. Dersom fesetivalen skal utvides til at dekke et endnu større behov (sight seeing i Kbh, flere tilbud for at lokke nye debutanter til tango, etc.), så skal der også et større apparat til. Jeg synes ærlig talt vi skal være glade for at vi har noget der fungerer så godt som det gør. Det er helt OK at søge at fobedre detaljer, men selve hovedkonceptet har jo vist at det fungerer. Det store antall glade besøgende tangodansere må da være det ultimative bevis for dette.

  * I en af de indledende kommentarer fik jeg indtryk af at nogen var misfornøjet bl.a. med valg af location. Jeg håber ved Gud at Tangoforeningen ikke tænker at ændre ved det som allerede fungerer så godt. Det der virkelig gør CPH TF så dejlig og laid back, er efter min mening at man ved at før kl 20 befinder “alle” sig i Ahlefeldtsgade, og efter kl 20 er “alle” i Kedelhalden. Det ville være galskab at sprede arrangementer ud over flere locations samtidig (dersom det nu var det vedkommende mente).

 19. Tak for en spændende debat!
  Jeg holder meget af Copenhagen Tangofestival. Jeg kan lide milongaerne, både om eftermiddagen og om aftenen, og jeg har haft meget fornøjelse og udbytte af at deltage i forskellige workshops!
  Jeg har to forslag til ændringer: Jeg mener man ligeså godt tage skridtet fuldt ud, nemlig ved kun at lade tangoinstruktørerne fra udlandet stå for al undervisning og opvisning. Det betyder også at begynderundervisningen skal varetages af de udenlandske stjerner.
  Når det er lokale undervisere der bliver bedt om at tage begynderundervisningen har det nogle uheldige konsekvenser:
  For det første gør det de lokale undervisere til andenrangs-undervisere, ved at det siger til alle festival-deltagerne at de lokale undervisere ikke er så dygtige som underviserne fra udlandet, når de ”kun” skal undervisere begyndere. Det er et meget uheldigt indtryk at efterlade, fordi hverken teknisk, pædagogisk og på nogle andre parametre, er de lokale undervisere ringere end de udenlandske.
  For det andet er det et forkert signal at sende vedr. begynderundervisning. Det er nemlig vigtigt at man viser at begynderundervisning / -intro er lige så vigtigt som undervisning på alle andre niveauer – måske endda endnu mere vigtig!? Ved at lade de udenlandske undervisere stå for begynderundervisningen / -intro, gør man disse til en begivenhed i sig selv, og man sender et signal der respekterer både begynderne og de lokale undervisere.
  Det andet forslag jeg vil komme med, vedrører festivalens motto ”The non profit festival”!? Jeg går ud fra at Tangoforeningen betaler de udenlandske undervisere, orkestre og dj’s et honorar, rejseudgifter, etc. Jeg går også ud fra at man betaler leje af lokaler, betaler for forplejning, osv. osv. Dvs. at der er masser af mennesker der faktisk har ’profit’, altså tjener penge ved at arbejde sammen med Tangoforeningen i forb. m. festivalen. Hvis ”Non profit” skal give reel mening taler vi om et velgørenhedsarrangement hvor ALLE arbejder gratis!
  ”Non profit” giver ikke nogen mening som reklame eller kvalitetsstempel i sig selv. Et ’non profit’-arrangement (hvad det så end er!), er ikke hverken et bedre, finere, flottere eller sjovere arrangement end andre arrangementer, der sker med henblik på at skabe et overskud, eller en ’profit’! Der er intet odiøst i at tjene penge på at lave tango-arrangementer, og det er mangel på respekt fra Tangoforeningen at bruge det slogan over for de mange mennesker, der verden rundt kæmper for at lave arrangementer der kan hænge sammen økonomisk og prøver at gøre tango til en levevej.

 20. “Non Profit” i denne sammenhäng, oplever jeg derhen, at der ikke er en arrangör, som skal have et overskud såre enkelt, derfor kan jeg ikke se, at det skulle väre vildledende at markedsföre sig som “Non Profit” på nogen måde, snarere det modsatte ej heller en disrespekt overfor dem, som forsöger at leve – helt eller delvist – af tangoen. Havde det derimod stået, at det var velgörenhed og at alle indtägter går ubeskåret til dette eller hint så ….. havde det väret falskt, men sådan er det så heller ikke. Derimod så kan jeg godt se, at det kan väre svärt for private entreprenörer, at konkurere mod 1000 timers gratis arbejdskraft. Jeg er overbevist om, at tangoen er helt afhängig af, at der findes både foreninger og private aktörer altså mennesker som er tvunget til at skabe et overskud – en profit. Frem for alt så tror jeg, at de sociale dansere, fodfolket ( som nok er dem der lägger de 1000 arbejdstimer) principielt er interesserede i, et levende tangomiljö i bevägelse/udvikling – jeg er i alle fald, indser at det gavner mig og mine muligheder for at dyrke min passion. Da jeg ikke har lagt en time gratis arbejdskraft (endnu) og heller ikke er medlem af Tangoforeningen (endnu), men i virkeligheden kun udnytter de, i min optik, fine muligheder for at gäste den Köbenhavnske tangoscene, vil jeg derfor lade dette väre mine sidste kommentarer til den pågående debat. abrazo knud

 21. Det har været en spændende debat, der har udviklet sig om tangofestivalen, og om miljøet i det hele taget. Vi har i et tidligere indlæg redegjort for en række forhold og overvejelser om arrangementet, så det skal vi ikke tage op igen her. De tanker, der ligger bag, kan man synes er kedelige eller gode eller visionære eller det modsatte, alt afhængig af synspunkt og temperament. Det når man vist aldrig til en fuldstændig fælles opfattelse af. Og det skal man heller ikke. Sådan må det så være.

  Hvad angår spørgsmål om mål og visioner for festivalen, så er de holdninger, som vi tidligere har opsummeret her i debatten, nu sammenfattet i et papir, som vi har lagt på foreningens hjemmeside om festivalen:http://tangoforeningen.dk/?page_id=940

  Et spørgsmål har drejet sig om vores byline: The Non-profit festival. Da vi i sin tid valgte dette slogan, var det for at signalere, at der ikke var andre hensyn bag arrangementet end at lave en festival til glæde og fornøjelse, og at de frivillige, som har bygget alle festivalerne op og stået for afviklingen, er kernen i arrangementet og ikke lønnes for deres indsats. De eneste, der tjener penge, er de danske undervisere og DJ’s og de udenlandske artister og musikerne, som vi inviterer (og selvfølgelig teknikere, lokaleejere osv.).

  Vi oplever, at nogen lægger noget andet i sloganet, end det, der er vores tanke, og da vi bestemt ikke ønsker at støde nogen, har vi valgt at tage det af forsiden for næste år. Vores holdning er dog fortsat som ovenfor beskrevet, og den er udtrykt i visionspapiret. I vores øjne er der nemlig ikke noget anstødeligt i at drive sin tangointeresse kommercielt, ligesom vi finder det fuldt ud legitimt at køre festivalen ud fra et ikke-kommercielt mål.

  Det har også været fremhævet i nogle indlæg, at det er ønskeligt med en dynamik mellem TF og de private aktører. Det er vi helt enige i, og vi bidrager med, hvad vi kan. Det er måske ikke alle, der er klar over hvordan, så derfor:

  TF forfølger målet om at udbrede kendskabet til tangoen gennem at tilbyde intro-timer til nye og interesserede. Det sker på søndagsmatinéerne en gang om måneden, hvor de etablerede undervisere betales for at stå for introduktionen; det sker ved under Kulturnatten at byde på seks timers gratis intro-undervisning forestået af etablerede undervisere; det sker gennem økonomisk støtte til f.eks. den gratis intro-undervisning om sommeren (Ofelia, Balders Plads), hvor et bredt udsnit af de etablerede undervisere står for introduktionen; det er sket ved at samarbejde med diverse lokale og kommunale arrangementer, hvor de etablerede undervisere har fået løn for at stå for introduktionen (Kulturhavn på Islands Brygge, Prismen på Amager). Og det er også sket på festivalerne, hvor etablerede undervisere er blevet betalt for at stå for introduktionen forud for aftenernes milongaer i Kedelhallen.

  Med hensyn til det sidste, så har vi imidlertid de seneste par år oplevet en vigende tilslutning på deltagersiden, så for næste år har vi besluttet ikke at tilbyde intro til festivalen. Når søgningen disse aftener er lille, er det vores vurdering, at det kan hænge sammen med, at der er så mange gode, billige – og også gratis – intro-tilbud i byen, at behovet er mættet.

  Hvad angår samarbejde med de etablerede undervisere, gør vi det gerne. Men ikke alle vores ideer er faldet i god jord hele vejen rundt. Vi skrev sidste efterår til alle byens undervisere og spurgte, om de ville samarbejde om en medlemsfestival i en weekend, hvor vi betalte lokalerne, og de bød ind med workshops på forskellige niveauer. For TFs medlemmer ville den være, at få en mulighed for i en koncentreret periode at se, prøve og opleve hele tangoscenens udbud. At det så samtidig kunne være en mulighed for, at de etablerede kom i kontakt med mulige kunder i deres butik, så vi ikke som nogen dårligdom. Vi er i det stykke helt enige i de synspunkter, der har været fremsat i debatten i denne omgang, om, at det er godt med et dynamisk miljø, for det tjener alles interesser.

  Imidlertid var tilbagemeldingerne blandede, og synspunkterne strittede i forskellige retninger – blandt andet med hensyn til prisen og organiseringen. Vi vurderede derfor, at det var bedst at lægge ideen på hylden. Vi ønskede ikke, at der skulle opstå splid; det er miljøet ikke tjent med.

  Anette er kommet med et kildevæld af forslag, nogle er fantasifulde, andre har været prøvet og atter andre bygger på, at der er folk, som vil stå for at udføre dem. Vi vil gerne kommentere nogle af dem:

  Om mad-, kage og anden bespisning er der at sige, at vi ’bor’ to steder, hvor der i forvejen er forpagtning af cafeerne, så hvis der skal andre ’boller’ på suppen, kan det kun ske på vilkår, som disse accepterer. De seneste to år har vi i øvrigt budt på gratis natmad i Kedelhallen, hvilket synes at falde rigtig godt i deltagernes smag (at dømme efter køens længde). Med hensyn tilbudsaftaler har vi allerede sådanne under festivalen med adskillige cafeer oa. i Nansensgadekvarteret (mod forevisning af milongapas).

  Hvad angår ’turisme’-tilbud til festivaldeltagerne, så fint for os, hvis der er nogen, der vil stå for byvandringer, kanalrundfarter og badeture. Om billig overnatning: vi har i flere år haft ’sleep over’ i Kulturhuset Indre By, men har inddrage lokalet til kvindeteknikworkshop de seneste par år. Da vi ikke har det undervisningstilbud på programmet næste år, åbnes sleep over’en igen, og den er billig. Om massage, så har vi de seneste par år haft tilbud, men med begrænset tilslutning; om en markedsplads, så bliver cafeområderne allerede nu omdannet til en sådan med tøj, sko, bøger. Det skal naturligvis fortsætte (inden for den begrænsede plads, vi har til rådighed, når der også skal være plads til folk). Hvad angår navneforslaget (The Wonderful Copenhagen Tango Festival), så er vi fuldt ud tilfredse med Copenhagen Tango Festival, også fordi der jo nu afholdes en tangomaraton, som er ’wonderful’. Så ingen grund til forvirring på navnefronten.

  Kolja foreslår, at der bliver en workshop om DJ’ing. En ide, som vi også har drøftet tidligere, men som vi ikke har turdet binde an med, for var der nu interesse nok? Men hvis denne debat skulle vise, at der ville være interesse for ideen, så er det kun det praktiske, der stopper forslaget: kan vi finde et sted og en DJ, som vil undervise, så ser vi gerne på forslaget.

  Men generelt er der at sige, at man ikke skal holde sine ideer tilbage, hvis de kan finde plads inden for rammerne (både de økonomiske og praktiske) og man i øvrigt kan levere knofedt til at udføre dem.

  Hilsen

  Mads og Michael

 22. Jeg har besøgt festivalen alle de år jeg har danset, og det vil jeg blive ved med! Jeg sætter stor pris på, at så mange mennesker stabler dette flotte arrangement på benene. Mit forslag skal derfor ses i lyset af et ønske om at gøre aftenerne i Kedelhallen ENDNU bedre. Det går på indretningen af rummet.

  Festivalen i København er bl.a. kendetegnet ved, at den er besøgt af mange forskellige mennesker. Alt fra førstegangsdansere til nybegyndere og til dem der hører til i den absolute elite. Unge som gamle og os midt i mellem. Københavnere og folk fra det øvrige Danmark. Danskere som udlændinge. Almindelige dansere, lærere fra DK såvel som de udenlandske par . Festivalen bliver med andre ord besøgt af mennesker med meget forskellige udgangspunkter og behov.
  Jeg kunne ønske mig, at festivalen milongaerne i Kedelhallen, i sin praktiske form understøtter et formål om at højne tangoens sociale element, og i højere grad indtænker hvordan de fysiske rammer kan være med til bringe gæsterne sammen. Alle kommer med det formål at komme ud på dansegulvet og at kunne gå hjem med en oplevelse af at have haft en dejlig dans. Dette kræver nødvendigvis et møde med en anden danser udenfor gulvet.

  Jeg kender ingen tangodanser, som ikke har gjort sig mange overvejelser om, hvordan dette kan ske, og hvordan det kan føles!

  Der kunne gøres en del for at gøre mulighederne for disse møder mere optimale og behagelige. Sidste år var min oplevelse, at det blev meget, meget tydeligt, at der var en “pick up zone” lige inden for den ene døråbning. Der stod en rand af især kvinder i håb om at blive budt op. Hvis man befandt sig ved bordene i salens langsider, var sandsynligheden betragtelig mindre for at blive budt op. Jeg er klar over, at jeg her berører emnet om, hvorvidt kvinder også kan byde op, men den debat er det lige nu ikke min mening at lukke op for. For uanset hvem der byder op, skal et møde mellem 2 mennesker finde sted. Og det kan der skabes bedre rammer for i Kedelhallen!

  Mit forslag gå ud på at arealet udenfor dansegulvet bliver lettere at bevæge sig rundt på. Så kan vi byde hinanden op mange steder og “pick up zonen” kan bliver mindre udtalt. Det vil være med til at give stemningen et løft op.

  Niveauforskellene, som scenerne udgør, besværliggør denne bevægelighed. Hvis gulvet var i samme niveau hele vejen rundt, ville det lukke op for at man kunne går hele vejen rundt i salen og møde nye mennesker. Der må selvfølgelig være en scene til orkestret, men derefter er den mere en stopklods end et sted, som er rart at sætte sig. Måske kunne den fjernes, når den har været brugt første aften…?
  Især på gulvet ved væggen ud mod cafeen, er der mulighed for at åbne op. Med høje cafeborde som det er let at komme forbi såvel som at stoppe op ved – det kræver ikke en ledig stol for at slå sig ned – vil der blive mulighed for et flow mellem de 2 indgange og dermed et langt større areal, hvor det er let at møde en dansepartner.

  Og så er jeg også fortaler for, at vi får flere små initiativer i løbet af en aften, som bringer nye dansere sammen, som det Mette introducerede sidste år.

  Hilsen
  Karen

 23. Har besøgt festivalen syv gange efterhånden og synes det meste bliver lidt bedre for hvert år. Jeg kan ikke rigtigt lide det ny slogan – the marathon-like festival – men det kan jo være lige meget så længe det kun er et slogan, og festivalen forbliver tilpas unmarathon-like. Hvis jeg kunne bestemme var det dog tre ting jeg vil prøve at lave om på.
  Det første er mere fokus på levende musik, som i de første år. Sidste år blev et orkester som Sexteto Milonguero puttet først om onsdagen inden festivalen rigtigt var begyndt, og noget lignende sker vistnok i år. Jeg er nok i mindretal, men jeg synes at levende musik med et internationalt orkester skal op prime-time fredag/lørdag aften. Og gerne med et lokalt orkester som Tanguarte til at varme op onsdag/torsdag. Det er da nemmere at danse til en DJ med kendte indspilninger, men det bliver heller ikke helt så godt som det kan blive med levende musik.
  Det andet er eftermiddagsmilongaen. Jeg går aldrig til denne milonga pga stedet på Indre By Medborgerhus. Man burde skifte lokale og i det hele taget prøve at skabe en atmosfære om eftermiddagen som er det modsatte af aftenmilongaen – mere lyst, afslappet og åbent til resten af verden. Islands brygge kulturhus vil nok være det perfekte sted hvis jeg måtte bestemme. Og så ville jeg samtidigt bestemme at det skulle være open-air tango i solskin ved kajen udenfor.
  Det sidste er ikke nok så vigtigt, men jeg synes at lærerparrene gennem årene har været ret ens hvad gælder dansestil. Jeg vil foretrække at man hvert år prøver at finde et par, som adskiller sig lidt fra de andre. Jeg går ikke selv til workshops under festivalen, og tror at dem som deltager nok ser det mere som en slags underholdning end som undervisning. De er nok tilfredse med bare at være i nærheden af de argentinske stjerner. Jeg vil også foretrække at deres shower var lidt mindre koreograferede. Få dem til at droppe lidt af deres performance og improvisere lidt mere.
  Stort tak til alle som er med til at stable festivalen på benene. Håber at I kan blive ved med at give en god oplevelse til alle, selvom festivalen bliver større for hvert år.
  mvh
  Mats

 24. Tak for en virkelig fokuseret, velorganiseret og gennemført festival i år!! Fra lærervalg, temaer, indretning af sal, Dj’s osv. Det var en fornøjelse.
  Kh
  Mette

Skriv et svar til knud ström Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>