Stiftende generalforsamling, 3.10.1998

Referat af stiftende generalforsamling, den 3. Oktober 1998, kl. 19.00 – 20.30

Til stede ved mødets begyndelse var omkring 40 personer samt medlemmer af

Initiativgruppen:

Henrik Andersen (HA) Carl Henrik Brogren (CHB) Alex Gorski (AG) Anne Boulay (AB) Celeste Meersohn (CM) Jorge Monras (JM) Hanne Stigaard Andersen (HSA)

1. Velkomst

ved Henrik Andersen med præsentation af initiativgruppen og gennemgang af aftenens programpunkter.

2. Foreningens formål

Carl Henrik Brogren redegør for foreningens formål, som er udbredelse af kendskabet til den argentinske tango i Danmark. CHB fortæller, at tanken om en forening ikke er ny og kommer ind på mulighederne for at arrangere fester, men understreger bestemt, at foreningen ikke agter at etablere undervisning. Der er endvidere planer om at fremvise relevante film og oparbejde et bibliotek.

3a. Valg af dirigent

Henrik Andersen blev foreslået. Da ingen stemte imod, betragtedes det som vedtaget.

3b. Valg af stemmetællere

Bente Albrechtsen og Søren Berk blev valgt.

4. Henrik Andersen foreslog, at vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt, og at der kun blev stillet afklarende spørgsmål undervejs. HA henstiller, at man venter med ændringsforslag og debat om de enkelte vedtægtspunkter til efter gennemgangen. HA omtalte reglerne for forslag til ændringer af vedtægter, hvilket i øvrigt er behandlet i vedtægterne.

5. Gennemgang af vedtægter

ved Henrik Andersen

ad § 3

Søren Werk mente, at formuleringen var for fastlåst omkring formålet. Der burde åbnes for andre muligheder ved at skrive f.eks.: formålet søges “blandt andet” etc. Forslaget vil blive taget op som ændringsforslag til vedtægterne på generalforsamlingen i 1. kvartal 1999.

SW mente også, at hvis foreningen bestemt ønsker at afstå fra decideret undervisning, bør det stå i vedtægterne.

6. Vedtægterne blev vedtaget med et flertal af ja-stemmer. Ingen nej-stemmer. Nogle få stemte ved-ikke.

7. Budgetgennemgang

ved Celeste Meersohn. Foreningen skal være et non-profit foretagende. Budgettet forsøger derfor at dække ind, hvad der har været af udgifter til bl.a. produktion af det 1. blad, som hviler på private udlæg.

Der blev spurgt om forsikringsbeløbet på 500 kr. – Det er en ansvarsforsikring.

Der blev stillet spørgsmål til beløbet til fester: “hvor får man tallet (7.000 kr.) fra?” – Svar: beløbet er som alle budgettal ansat efter bedste skøn og kan ikke dokumenteres ved specifikke beregninger.

8. Afstemning om kontingent.

Initiativgruppen foreslog 150 kr. med baggrund i det fremlagte budget. Et kontingent på 200 kr. blev foreslået fra salen. HA’s kommentar: vi frygter, at det vil skræmme mange væk. Afstemningsresultat: 40 stemmer på 150 kr. og 9 stemmer på 200 kr.

Kontingentet blev altså fastsat til 150 kr.

9. Valg af bestyrelse

Opstillede: Anne Boulay, Carl Henrik Brogren,  Alex Gorski, Henrik Andersen, Henrik Slot Nielsen

Da der ikke var nogen stemmer imod de opstillede, blev de betragtet som valgt. Da der ikke kunne sættes stemmetal på de valgte, blev det besluttet, at vedtægternes overgangsbestemmelser om, hvem der første gang er på valg, overlades til bestyrelsen at afgøre.

10. Valg af suppleanter

Opstillede: Jorge Monras. Hanne Stigaard Andersen Da der ikke var nogen stemmer imod de opstillede, blev de betragtet som valgt.

11. Valg af revisor:

Opstillet: Celeste Meersohn Da der ikke var nogen stemmer imod den opstillede, blev kandidaten betragtet som valgt.

12. Valg af revisorsuppleant

Opstillet: Ingeborg Jensen Da der ikke var nogen stemmer imod den opstillede, blev kandidaten betragtet som valgt.

—————————————————————————————————————-

Det blev herefter konstateret, at Tangoforeningen var dannet.

13. Afslutning

Ved Alex Gorski med praktiske bemærkninger om aftenens videre forløb.