Generalforsamling 3.3.2015

Generalforsamling 2015 finder sted tirsdag den 3. marts kl. 19 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, København K. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning v. Mads Bruun Pedersen
3. Regnskab v. Suzanne Svømmekjær, herunder fastsættelse af kontingent
4. Aktiviteter, herunder indkomne forslag
5. Vedtægtsændringsforslag
6. Valg til bestyrelsen (på valg: Mads Bruun Pedersen (genopstiller ikke), Suzanne Svømmekjær (genopstiller), Gesche Picolin (genopstiller ikke), to suppleanter samt af revisor og revisorsuppleant
7. Evt.

Beretning for Tangoforeningen 2014-15

Vi kan se tilbage på et år, hvor foreningen både har lagt kræfter i at holde de ‘faste’ kerneaktiviteter (Tangofestivalen, Tangoens Dag, medlemsfesten, practicaen, Søndagsmatineerne) igang, og derudover har sat nye skibe i søen (Dome of Tango, Golden Days-tango og Slaget om Tango Øresund under Kulturnatten). Det har 539 medlemmer haft glæde af.
 
Til sammen har det hen over året givet mulighed for, at medlemmerne i perioden gratis eller til reduceret entre har kunnet danse og øve ca. 175 timer ialt i foreningens rammer for et årskontingent på 200 kr. 
 
Omregnet til milongaer af fire timers varighed og til en entrepris på 60 kr. for at komme ind til et par og fyrre milongaer, ville det ellers have kostet i nabolaget af ca. 2.500 kr.. Hertil kommer, at der er givet ca. 20 timers gratis intro-mulighed for nye interesserede.
 
10. Copenhagen Tango Festival
Forårets store begivenhed var festivalens 10. års jubilæum. Et arrangement, som igen blev bygget op og afviklet med medlemmernes entusiastiske indsats. Det gjorde det muligt dels at tilbyde nogle rammer, som igen var indbydende og ‘lækre’. På både underviser- og liveband-siden var der lagt kræfter i at få kvalitet, og det er vores oplevelse, at det også lykkedes. Konkret til afviklingen, så havde vi ‘finjusteret’ på indretningen af Kedelhallen, således at gulvet blev gjort større og lys/lyd bedre, ligesom faciliteterne med en champagnebar skabte en jubilæumsværdig stemning.
 
Dome of Tango
Som noget nyt afviklede TF fire gratis intro- og dansemilongaer i den spændende bygning (Domen) på havnefronten i juni-juli. Rammerne gjorde det til et fascinerende sted at danse i 
aftenens nedgående sollys og den gennemsigtige kuppels ‘regnskovs’-agtige rammer. 
 
Det var nyt for TF at stå alene for denne type udendørs sommerarrangementer, og vi var derfor spændte på, om det ville være interessant for medlemmer og nybegyndere. Det er bestemt indtrykket, at det gik over forventning.
 
Golden Days
I september samarbejdede vi med Golden Days kulturfestival om et arrangement i Spejlteltet på Frederiksberg Runddel. Her stod vi for et intro-forløb, og derefter kunne medlemmerne få rabat på entreen til en aften i det stemningsfyldte lokale til livemusik.
 
Slaget om Tango Øresund
Som en del af Kulturnatten i oktober arrangerede vi en medlemsfest under ovenstående hårdtslående overskrift. Det var en battle mellem en dansk og en svensk DJ, hvor vi må lykønske den svenske vinder, Per Berseus, med sejren og takke vores på alle måder ellers fortræffelige danske DJ, Sidse Hasle, for en værdig fight. 
 
Tangoens Dag
I samarbejde med La Boca og Gunner Svendsen holdt TF igen tangoens dag med et ‘suppe-og-tango’-arrangement i Kulturhuset på Islands Brygge, hvor ca. 200 medlemmer fik en forrygende aften for medlemskontingentet og kunne danse til tangoens pris på ikonet Carlos Gardels fødselsdag.
 
Nytårsbobler
Oven på sådan et år i ‘tangoens tjeneste’ var der grund til at gøre årsskiftet til en – endnu mere – festlig lejlighed, og derfor sponserede TF bobler til deltagerne i den store nytårsfest på Tango Bar, og medlemmerne kunne ved den lejlighed få rabat på indgangen.
 
Brunch og Tango-medlemsfesten
Februar er måneden for det årlige gratis medlemsarrangement, der ligesom sidste år blev afholdt på en søndag til brunch. Hvordan det gik, kan vi først berette om på generalforsamlingen, da det ikke er afholdt inden udsendelsen af beretningen.
 
Ud over disse arrangementer står foreningen også for en række andre aktiviteter, hvoraf den ugentlige søndagspractica har været et gratis tilbud til medlemmerne 40 gange, de ligeledes gratis månedlige søndagmatinéer har været på programmet i Kulturhuset Indre By syv gange, inklusiv gratis intro for nye. Under kulturnatten stod TF også for seks timers gratis intro til byens kulturnat-besøgende.
 
Nyhedsbreve, Facebook og hjemmesiden
Til at sikre en god kommunikation og informationsudveksling har vi brugt – og udviklet – tre kanaler: det elektroniske nyhedsbrev, som er udkommet med otte numre; på foreningens Facebook-gruppe, der har over 1.200 medlemmer, formidles information af de mange aktive om mangt og meget på tangoscenen i byen (undervisning, shows, koncerter, milongaer oa.), og endelig har vi udviklet og opdateret hjemmesiden løbende i takt med behov og aktiviteter.
 

Materialer til generalforsamlingen vil blive lagt frem –  regnskab, årsplan samt indkomne forslag.

Forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer – der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden mødet.

Alle med gyldigt medlemskab af TF har adgang.

Så hvis man gerne vil være med til at præge foreningens arbejde, er generalforsamlingen stedet at øve sin indflydelse.

nbs generalforsamling