Generalforsamling 9.3.2019

TFs BERETNING 2018 nbs

Tangoforeningens regnskab 2018

Dagsorden 09.03.2019 nbs

Kære tangovenner
Tangoforeningens generalforsamling holdes lørdag den 9. marts kl. 18:00 i Kedelhallens café.
       Efter Generalforsamlingen samles vi til den årlige medlemsmilonga i TABAS´lokale.;)
Forslag til vedtægtsændringer eller indkomne forslag skal indsendes senest den 22. februar til formand@tangoforeningen.dk
Ønsker nogen at stille op til bestyrelsen er I velkomne til at sende besked til samme.

Bestyrelsen opfordrer generalforsamlingen til diskussion af og forslag til tilføjelse til vedtægten §5:Sidste kvartals indbetaling inkluderer det følgende års medlemskab.
”Ved indmeldelse betales et kontingent svarende til det resterende antal kvartaler i året inklusiv kvartalet, hvor indmeldelsen sker.”

Vedhæftet er materiale til generalforsamlingen:
- dagsorden
- beretning
- revideret regnskab for 2018

Vi ser frem til mange fremmødte og glæder os til at se jer.
På bestyrelsens vegne og på gensyn,
Nelly Stefensen