Generalforsamling 5.3.2017

Den 5. marts kl. 16:00 i Kulturhuset Indre By lokale 1 (ovenpå) er der Generalforsamling i Tangoforeningen 2017.

Indkomne forslag og ændringsforslag der skal på dagsordnen ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag bliver sendt ud til medlemmerne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v. Nelly Steffensen
 3. Regnskab v. Celeste Meersohn
 4. Aktiviteter, herunder indkomne ændringsforslag og forslag
 5. Valg til bestyrelsen: Ole Bunton er på valg og genopstiller.
  Karolina Zarzycka (er på valg og genopstiller som suppleant for 1 år)
  Gesche Picolin er ikke på valg. Nelly B Steffensen er ikke på valg.
  Celeste Meersohn, kasserer, genopstiller ikke.

Valg af 1. og 2 suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant

6.Evt

Afgående bestyrelsesmedlem: Ralph, Berna,

Bestyrelsen indstiller, at Torben Lenike vælges som dirigent og Karolina Zarzycka indstilles til referent og begge har indvilget.

På bestyrelses vegne,
Nelly B Steffensen