Beretning 2017-18

BERETNINGEN for TANGOFORENINGEN 2017

Foreningens nye bestyrelse kom i gang marts 2017 med to (2) nye i gruppen.

- Måske har nogen bemærket at medlemmer som indbetalte kontingent til og med marts fik tilsendt et plastikkort. Resten har klaret sig uden og indtil videre vil der ikke blive sendt medlemskort ud.
- Men tilbage til bestyrelsen: Vi blev hurtigt reduceret til 5, da kassereren forlod gruppen på grund af personlige problemer. Og det er ikke lykkedes at finde en ny kasserer trods at der er mail sendt ud til medlemmerne. Efter festivalen valgte vores eneste suppleant så at forlade gruppen. Og så var vi 4.

Fremme af kendskabet til den argentinske tango kultur er dog trods alt blevet tilgodeset i år.

Practicaen har pendlet frem og tilbage fra Vesterbros skole til Hal C men der er en stabil tilslutning af dansere som arbejder med at pudse tangoen af til det sublime. Practicaen er igen klar på Vesterbros skole her i det nye år.

Søndagsmatinéen i Kulturhuset Indre By har været i gang hver den først søndag i måneden. Matinéen er fortsat velbesøgt. Der har vist sig nogle vanskeligheder mht Kulturhuset Indre By (Kiby)så matineen er flyttet til Tangobar fra kl.12-15. I efteråret havde vi succes med at præsentere den nye generation af undervisere, som er knyttet til Tangospirerne. Matinéen bliver annonceret på AOK udover de sædvanlige steder.

Der var inviteret til aktivmøde om Copenhagen Tango Festival den 2. april i Kulturhuset indre by. De få fremmødte, der kom, viste sig at være til stor hjælp under festivalen.
Foreningen har heldigvis i mange år haft en fast stab af hjælper som stiller hvert eneste år for at sikre den praktiske del festivalen og i øvrigt tage sig af delopgaver under festivalen. I år fik hjælperne et velfortjent milongapass for deres indsats over årene.
Til gengæld blev den fælles middag for de aktive sløjfet.

Copenhagen Tango Festival 2017 bød velkommen til 4 intensive dage og nætter. Opvarmning til festivalen var et kærkomment tilbud fra “Tangoteket” https://tangoteket.dk/ som holdt præ-festival onsdag aften i Tangotekets smukke sal. I modsætning til i 2016 var der en rabat for medlemmer i en milonga pakke – og der var medlemsrabat ved køb af flere workshops, men salget kom meget sent i gang og gik meget trægt.
Man kunne melde sig ind i foreningen via festivalsiden og få rabat på festivalen. Så på den konto hentede foreningen 25 medlemmer ind, hvoraf nogle af dem er tidligere medlemmer, andre kommer lang vejs fra.
Der blev præsenteret 3 Tango maestros: Daniela Pucci & Carlos Bianchi, Eleonora Kalganova & Michael Nadtochi og et gensyn lørdag med Sigrid Van Tilbeurgh & Murat Erdemsel.
Der var 6 talentfulde Djs, hvoraf et par stykker blev udskiftet undervejs.
Et af ​​topnavnene fra Buenos Aires: Sexteto Milonguero med en veloplagt Javier Di Ciriaco stod på scenen lørdag den 27.maj, som var den mest velbesøgte aften.
Set-uppet med ny placering af scenen overfor lyd&lys pult synes at fungere rigtig godt og blev rost af flere. Lyd og lys var så fint.
Selv om Festivalen udadtil fungerede og alt klappede, blev der aldrig fyldt op på de udbudte workshops og antallet af deltagere er vigende. Valget om at skære onsdagen væk, fordi orkestret først kunne lørdag, var også en medvirkende årsag til et betragteligt underskud på Festival regnskabet.
Der har været debat om festivalen på Facebook efter et bestyrelsesmedlem lagde et bestyrelsesreferat ud på Facebook, og da udmeldingen om aflysning af Copenhagen Tango Festival 2018 blev sendt ud til medlemmerne. Det har dog ikke haft afsmittende effekt på medlemsantallet. Det viser at Tangoforeningen trods alt er andet end en tangofestival. Som nævnt vælger jeg at se debatten som en positiv interesse for festivalen. Det gav anledning til at forklare nogle forhold om festivalen som ikke er åbenlyse for alle, ligesom det forhåbentlig kan samle de kræfter til en indsats for festivalen.

Foreningens samarbejde med Sommerdans i Fælledparken i juni/ juli måned tog form af 3 dejlige tangoaftener i det fri på Dansepladsen i Fælledparken. Denne sommer var vejret dejlig lunt, ligeså var stemningen på Dansepladsen. De tre undervisningspar afsluttede alle med et tangoshow og klapsalver fra de mange fremmødte dansere.

I juli/august ved Kulturhuset Islands Brygge bidrog foreningen med løn til dj´s og undervisere som de øvrige år. Tango på Bryggen er et samarbejde mellem foreningen, tilrettelagt af Tangobar / Tangourquiza: http://tangourquiza.com/og Kulturhuset, hvor vi nyder den helt særlig oplevelse det er at danse udendørs, når mørket begynder at falde på og solen går ned over havnekajen.
Bygningen af en ny udendørs dansescene skulle have været i fuldt sving. Foreningen har budt ind med vores ønsker og input til arkitektfirmaet. En gruppe borgere, bekymrede på grund af eventuelle støjgener, har dog haft den konsekvens, at den nye Dansescene er stillet i bero. Så vi danser foran KIB til sommer.

Tangoens dag den 11.12 i Kulturhuset Islands Brygges store sal var særdeles vellykket. Som nogle enkelte har bemærket, blev den sædvanlig suppe sløjfet, af hensyn til økonomien. Argentinas Ambassadør i DK, konsulen og personale fra Den Argentinske Ambassade diskede op med en veltilrettelagt reception bestående af vin og snacks som en optakt til dokumentaren om Astor Piazzollas liv og musik, hvor der kom ca. 70.
DJ Celeste fra ”La Milonga” åbnede milongaen, efterfulgt af et underholdende Argentinsk Table Tango Championship 2017 arrangeret af Club “Tango de Pista.”
Der var præmier til de 6 finalister fra Den Argentinske Ambassade. deltog også i arrangementet og mange udtrykte stor begejstring for filmen og arrangementet i det hele taget. Ambassaden vil gerne gentage sucessen i 2019.

Generalforsamlingen 2018 er den 17. marts kl. 18:30 i cafeen i Kedelhallen, så sæt kryds i kalenderen. Der severes noget varmt mad fra caféens køkken til dem, der deltager. Tilmelding til mad & generalforsamling sendes til info@tangoforeningen.dk seneste 1.marts.

 Den årlige Medlemsfest ligger i forlængelse af Generalforsamlingen, men i TABAs lokale og vi ser frem til en pragtfuld aften.

En stor tak til alle jer som har været med til at gøre foreningens arrangementer mulige og tak for dejlige danse og musik oplevelser.

Nelly B Steffensen,
Formand

Nyhedsmail, hjemmeside – Nyt fra Tangoforeningen blev sendt ud 11 gange i 2017. TFs hjemmeside opdaterer jeg med foreningens arrangementer. Man kan også finde liste og kort over milongaer og practicaer samt musik, tangohistorier etc. Der annonceres via TANGOFORENINGEN på Facebook med 2.000 personer. Tangoforeningens Facebook side har i år nået ca. 400 personer. Siden formidler TFs arrangementer på hovedvæggen. Copenhagen Tango Festival er en gruppe på Facebook med 2.490 og Friends of Copenhagen tango festival venner på ca. 500.