Beretning 2019

Tangoforeningens beretning 2019/20

Året begynder som altid med foreningens gratis SØNDAGSPRACTICA på Vesterbro Ny Skole. Der har været afholdt practica i alt 36 gange og vi har fået tildelt tider på skolen frem til sommeren 2021 hos Kommunen.
Vesterbro Ny skole har været et godt valg for at holde practica, for deltagerantallet er nu minimum 10 par hver gang – og vi har i 2019 flere gange været oppe på 23 par.
En særlig tak til Liza Kaaring og Lars Møller for at passe practicaen når Poul Ebbe er forhindret.
Sidste år nævnte jeg at foreningen fra juni skal betale 20 kr. / time for lån af kommunens lokaler så det bliver en ekstra udgift på 2.000 kr. om året.
SØNDAGSMATINEEN på Tangobar er blevet et tilløbsstykke med mellem 15- 20 par hver gang og flere kommer til milongaen. Det er blevet til 9 gange, i alt 27 timers tango.
At have en gruppe af lærere som underviser i deres favorittrin/sekvens til glæde for både begyndere og avancerede dansere er en succes. Vi får mange roser med hensyn til ændringen fra intro – til tangoundervisning for medlemmerne.
Programmet for foråret 2020 var planlagt med Aldo & Sidse, Ann Berit & Gunner, Mette Munk, Bryndis & Hany og Camilla & Linus.
I marts 2019 holdt vi GENERALFORSAMLING i Kedelhallens cafe med kaffe, kage og vand. Der kom 20 medlemmer og Torben Lenike sørgede for at alt foregik efter reglerne.
Bestyrelsen fortsatte fuldtalligt og vi fik 2 nye suppleanter Mette og Pablo som passer perfekt ind i gruppen. Det er et stort plus at være en velfungerende bestyrelse som kan gå i gang med foreningens arrangementer asap og som kender hinandens forcer.
Efter Generalforsamlingen dansede vi ud i Kedelhallens lille hal. TABA- teamet har i flere år traditionen tro ” lånt” os hallen til den årlige MEDLEMSMILONGA – en dejlig aften hvor medlemmerne mødes til en festlig milongaaften.
I juni – august måned begynder de udendørs arrangementer: SOMMERTANGOEN -dels på Bryggen og dels i Fælledparken. Desværre fik jeg ikke opfyldt ønsket om en ekstra aften med tango i Fælledparken. I stedet fik jeg det arrangeret så der ikke er sammenfald med Sommerdans og foreningens særarrangement: Tango på Bryggen.
Men vi havde tre skønne aftener med tango på Dansepladsen i Fælledparken. Pladsen er som skabt til udendørs tango og som altid fyldt med 100-vis af mennesker og flere dansere kommer til selve milongaen.
Det er god reklame for både undervisere og Tangoforeningen som har et glimrende samarbejde med Sommerdans i Fælledparken. Samarbejdet indebærer at jeg sørger for danserne og Østerbro Lokalråd og kommunen lægger penge og plads til.
TANGO PÅ BRYGGENs dansescene er et fast indslag i Sommertangoen. Det er er samarbejde mellem Tangobar, Islands Brygges kulturhus og Tangoforeningen. Foreningen lønner både undervisere og dj’s og Linus fra Tangobar skaffer lærerne.
Solen bagte fra en skyfri himmel, da vi åbnede arrangementet den 17. juli. Tango på Bryggen var velbesøgt til introduktionsundervisningen og milongaen. Foreningens nye reklamekort blev uddelt til cafeens gæster og til deltagerne. To fra bestyrelsen var på Bryggen hver aften til at tage sig af diverse problemer som uvægerlig opstår.
Af undervisere havde vi et bredt udsnit af aldre og stil: Laura & Rasmus fra Tangospirer, Johanne & Kristian fra CopenhagenTango; Bryndis & Hany fra M2 og Camilla & Linus fra Tango Urquiza.
Dj’s: Bryndis, Martin, Bjarki, Linus og Kristian sørgede for musikken til de 25 timers dans på foreningens gulv foran Islands Brygges Kulturhus.
En særlig stor tak til George Fajnburg som optog en pragtfuld video en af aftenerne.
Tangoforeningens spritnye arrangement: TANGO I SENSOMMEREN præsenterede orkestret: TangoNuevoTrio. Orkestret har fundet deres niche og de spiller Astor Piazzollas uforglemmelige musik. Det kan være en udfordring for nogle dansere. Men de tre unge musikere fra Århus formåede at formidle den moderne tango med engagement og spilleglæde. Sammen med Dj, Niels Larsen skabte de en festlig stemning, hvor Kulturhuset store sal var pyntet til lejligheden.
AbrazoProduction havde jeg hyret til at forevige hele herligheden på en video som skal bruges i reklameøjemed. Foreningen fik 20 nye medlemmer og der kom knap 100 deltagere. Bestyrelsen havde besluttet at tage en symbolsk entré for foreningens medlemmer den aften.
I efteråret gik bestyrelsen i gang med at afhænde TANGOFESTIVALENS lager så vi ikke skal betale lagerplads for ting vi ikke bruger. Som jeg nævnte ved sidste generalforsamling er det vanskeligt at finde kræfter i bestyrelsen til at lave Copenhagen Tangofestival sideløbende med foreningens øvrige arrangementer for medlemmerne.
Lageret er opmagasineret i Oles værksted og i Mettes kælder. Der blev annonceret et lagersalg som vi desværre var nødt til at aflyse. Visse ting har vi fordelt mellem milongaejere, Århus Universitets dramastuderende og maskeforeningen Magila.
Den 11. december festligholder foreningen altid TANGOENS INTERNATIONALE DAG.
I 2019 havde vi inviteret Sidse Hasle & Aldo Velasquez som præsenterede et smukt poetisk tangoshow.
Jael arrangerede aftenens hyggelige tangostoleløjer for de øvrige dansende.Ole donerede endnu en tangoskulptur, min yndlingsskulptur, til udlodning blandt alle danserne. Alle nødt godt af Bjarkis dj-ing denne særlige aften. Der kom ca.120 og foreningen fik 6 nye indmeldelser.

Foreningens HJEMMESIDE opdaterer jeg i løbet af året med de nye arrangementer. Der kan man også finde 2019s 10 nyhedsbreve: NYT fra Tangoforeningen samt andet godt.
Tangoforeningen.dk på Facebook er nu oppe på 554 aktive følgere. Jeg har nylig oprettet en INSTAGRAM profil til siden med 317 følgere og 113 opslag.
TANGOFORENINGENs gruppe på Facebook, hvor jeg holder justits, har nu 2251 følgere. Tangofriends of Copenhagen -en gruppe, hvor man kan søge værelser i Kbh. og udleje i forbindelse med tango har 623 medlemmer
Tangoforeningen havde ved årsskiftet 453 medlemmer i alt med de 6 æresmedlemmer som stiftede foreningen.
Ole har hele året lagt bolig og mad til vores hyggelige bestyrelsesmøder. Jeg vil bruge lejligheden her til endnu engang at sige tak til Ole, Saskia, Jael, Jens, Pablo og Mette for et flot tangoår.

Nelly Steffensen
www.tangoforeningen.dk